سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" كار بزرگ سال ۹۲، انتخابات ریاست جمهوری است؛ كه در واقع مقدرات اجرائی و سیاسی، و به یک معنا مقدرات عمومی كشور را برای چهار سال آینده برنامه‌ریزی میكند. ان‌شاءالله مردم با حضور خودشان در این میدان هم خواهند توانست آینده‌ی نیكی را برای كشور و برای خودشان رقم بزنند. (مقام معظم رهبری"
- سایت برنامه ريزي درسی دانشگاه پیام نور مرکز مرند
  
   

اخبار اتاق برنامه ریزی

برنامه امتحان عملی تربیت بدنی ۱ و ۲ ترم تابستان

امتحان عملی تربیت بدنی ۱ و ۲ خواهران ۲۷/۵/۹۳ ساعت ۹ صبح

امتحان عملی تربیت بدنی ۱ و۲ برادران ۲۸/۵/۹۳ ساعت ۹ صبحبیشتر
 

 

 

 

برنامه کلاسی دروس عمومی(گروه معارف)بیشتر
 

 

 

 

برنامه کلاسی دروس عمومی(فارسی و زبان خارجی)

برنامه میان ترم دروس عمومی(فارسی و زبان خارجی)بیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته الهیات علوم قرآن و حدیث۳۹۲۲

برنامه میان ترم رشته الهیات علوم قرآن و حدیث۳۹۲۲بیشتر
 
 

 
برنامه کلاسی رشته تربیت بدنی
برنامه میان ترم رشته تربیت بدنی


بیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته مترجمی زبان انگلیسی۳۹۲۲بیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته زبان و ادبیات فارسی و

برنامه میان ترم رشته زبان و ادبیات فارسیبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد۳۹۲۲

برنامه میان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته مهندسی صنایع سنتی  جدید

برنامه میان ترم رشته مهندسی صنایع سنتی  جدیدبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته فیزیک۳۹۲۲

برنامه میان ترم رشته فیزیکبیشتر
 

 

برنامه کلاسی رشته مهندسی کامپیوتر

برنامه میان ترم رشته مهندسی کامپیوتربیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته روانشناسی۳۹۲۲

برنامه میان ترم رشته روانشناسیبیشتر
 

 

 

برنامه كلاسي رشته  علوم تربيتي (تجميع)گرايش مديريت برنامه ريزي۳۹۲۲

برنامه میان ترم  رشته  علوم تربيتي (تجميع)گرايش مديريت برنامه ريزي

 بیشتر
 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی ۳۹۲۲

برنامه میان ترم رشته علوم اجتماعیبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته حقوق۳۹۲۲

و برنامه میان ترم رشته حقوق

 بیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته الهیات فقه و مبانی حقوق۳۹۲۲

و برنامه میان ترم رشته الهیات فقه و مبانی حقوقبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته مهندسی صنایع تجمیع۳۹۲۲

برنامه میان ترم رشته مهندسی صنایعبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته زیست شناسی گیاهی۳۹۲۲

برنامه میان ترم رشته زیست شناسی گیاهیبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته زیست شناسی عمومی۳۹۲۲

برنامه میان ترم رشته زیست شناسی عمومیبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته شیمی محض۳۹۲۲

برنامه میان ترم رشته شیمی محضبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته شیمی کاربردی۳۹۲۲

و برنامه میان ترم رشته شیمی کاربردی

 بیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته شیمی تجزیه (کارشناسی ارشد)۳۹۲۲

برنامه میان ترم رشته شیمی تجزیه (کارشناسی ارشد)۳۹۲۲

 بیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته مدیریت و آبادانی روستا

برنامه میان ترم رشته مدیریت و آبادانی روستا۳۹۲۲بیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته اقتصاد کشاورزی۳۹۲۲

برنامه میان ترم رشته اقتصاد کشاورزیبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی مهندسی علوم دامی۳۹۲۲

برنامه میان ترم مهندسی علوم دامیبیشتر
 
 

 

 برنامه کلاسی ترویج و آموزش کشاورزی ۳۹۲۲

برنامه میان ترم ترویج و آموزش کشاورزی

 بیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی۳۹۲۲

وبرنامه میان ترم رشته مدیریت بازرگانیبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی۳۹۲۲

و برنامه میان ترم رشته مدیریت دولتیبیشتر
 

 

 

 

برنامه کلاسی رشته حسابداری۳۹۲۲

وبرنامه میان ترم رشته حسابداریبیشتر
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ است