سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" كار بزرگ سال ۹۲، انتخابات ریاست جمهوری است؛ كه در واقع مقدرات اجرائی و سیاسی، و به یک معنا مقدرات عمومی كشور را برای چهار سال آینده برنامه‌ریزی میكند. ان‌شاءالله مردم با حضور خودشان در این میدان هم خواهند توانست آینده‌ی نیكی را برای كشور و برای خودشان رقم بزنند. (مقام معظم رهبری"
- سایت برنامه ريزي درسی دانشگاه پیام نور مرکز مرند
  

 1

                       اخبار اتاق برنامه ریزی 

کلاسهای روزیکشنبه مورخ16/9 آقای دکتر قنبرزاده تشکیل نخواهد شد.  

قابل توجه دانشجویان رشته ادبیات 

امتحان میان ترم درس قرائت عربی 4 آقای میرعلیزاده مورخ 25/9 ساعت 16.30-15 تا آخر درس12 

 امتحان میان ترم درس قواعد عربی 3آقای میرعلیزاده مورخ 23/9 ساعت 16.30-15 نصف کتاب 

امتحان میان ترم و جلسه هماهنگی  درس تاریخ حدیث آقای قدسیان 13/9 ساعت 12- 10می باشد. 

 برنامه کلیات عرفان اسلامی و کلیات حقوق و تاریخ فقه و فقهای الهیات در بخش الهیات گذاشته شده است. 

امتحان عملی درس آبیاری عمومی روز سه شنبه تاریخ 18/9 ساغت 12 می باشد.   

 امتحان عملی درس گیاه شناسی عمومی روزیکشنبه تاریخ 23/9 ساغت 9 می باشد.   

برنامه کلاس جبرانی درس ریاضیات پایه خانم رضایی  

  • مورخ11/9 ساعت 14- 10  
  • مورخ 18/9 ساعت 12- 8

امتحان عملی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری خانم جعفریان مورخ 15/9 ساعت 9 برگزار خواهد شد.

امتحان میان ترم درس زبان تخصصی3 رشته علوم قرآن و حدیث مورخ15/9 ساعت13 از فصول1-2-3 در کلاس201 برگزار خواهد شد.  

قابل توجه دانشجویان رشته ترویج 

امتحان میان ترم درس مساحی آقای میرزایی مورخ18/9 ساعت 8 از 3 فصل اول می باشد.    

امتحان میان ترم درس اصول اقتصاد کشاورزی خانم راعی مورخ 26/9 ساعت 10 تا آخر فصل 6 می باشد. 

امتحان عملی آزمایشگاه الکترونیک 1 خانم حسن نژاد مورخ 7/11 ساعت 9 صبح 

امتحان عملی آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1 خانم حسن نژاد مورخ 8/11 ساعت 9 صبح  

امتحان عملی آزمایشگاه شیمی عمومی 1 خانم صدیق نیا روز شنبه مورخ29/9 ساعت10   

امتحان آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1 آقای فضلی 26/9 ساعت 12 

امتحان اکولوژی عملی آقای فضلی 26/9 ساعت 13 

امتحان جانوری 1 آقای فضلی 27/6 ساعت10 

قابل توجه دانشجویان جناب آقای بابایی 

امتحان میان ترم مجدد ایستایی و استاتیک 27/9 ساعت 10 صبح کلاس108


بیشتر
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ است