سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" كار بزرگ سال ۹۲، انتخابات ریاست جمهوری است؛ كه در واقع مقدرات اجرائی و سیاسی، و به یک معنا مقدرات عمومی كشور را برای چهار سال آینده برنامه‌ریزی میكند. ان‌شاءالله مردم با حضور خودشان در این میدان هم خواهند توانست آینده‌ی نیكی را برای كشور و برای خودشان رقم بزنند. (مقام معظم رهبری"
- سایت برنامه ريزي درسی دانشگاه پیام نور مرکز مرند
  
 

 

 

برنامه کلاسی دروس عمومی(گروه معارف)و

برنامه میان ترمبیشتر
 
 

 

برنامه کلاسی دروس عمومی(فارسی و زبان خارجی)بیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته علوم ورزشیبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته روانشناسیبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته شیمی تجزیه (کارشناسی ارشد)بیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی  رشته شیمی کاربردی

وبرنامه میان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته شیمی محض

وبرنامه میان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی و میان ترم رشته فیزیک

اعلام شدبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته زیست شناسی عمومی

 و برنامه میان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته زیست شناسی گیاهی

و برنامه میان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته مدیریت و آبادانی روستا

 و برنامه  میان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته اقتصاد کشاورزی

 و برنامه میان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی ترویج و آموزش کشاورزی

 و برنامه میان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی مهندسی علوم دامی

 و برنامه میان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته مهندسی صنایع(چندبخشی)

و برنامه میان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته مهندسی صنایع  (سنتی)

وبرنامه میان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته مهندسی کامپیوتربیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته زبان و ادبیات فارسیبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته زبان و ادبیات فارسی ارشدبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته مترجمی زبان انگلیسیبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته روانشناسی

وميان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه كلاسي رشته  علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي

 و برنامه میان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته حقوق

و برنامه ميان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته الهیات فقه و مبانی حقوق

و برنامه ميان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته الهیات علوم قرآن و حدیث


بیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته حسابداری

و برنامه میان ترمبیشتر
 
 

 

برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی

 و برنامه میان ترمبیشتر
 

 

 

برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی

و برنامه میان ترمبیشتر
 
 

 

برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی

و برنامه ميان ترمبیشتر
 
 

 

برنامه کلاسی رشته تربیت بدنی

و برنامه میان ترمبیشتر
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ است